Voorbeeld toestemmingsformulier:

 

Middels dit formulier geef ik Massagepraktijk Serenity toestemming om de gegevens, zoals aangegeven in dit formulier, over mij te verwerken. Het betreft gegevens die door Massagepraktijk Serenity over mij worden genoteerd, die direct door mij verstrekt zijn of voortkomen uit analyses.

 

Ik geef toestemming voor deze gegevensverwerking onder de volgende voorwaarden:

 • Ik word correct geïnformeerd door Massagepraktijk Serenity over de gegevens die over mij worden verwerkt. Dit betekent dat duidelijk wordt uitgelegd welke gegevens Massagepraktijk Serenity over mij verzamelt en voor welke doeleinden deze gegevens verzameld worden.
 • Mijn toestemming geldt alleen voor de gegevens die in dit formulier beschreven staan. 
  Voor verwerking van bijzondere gegevens die niet in dit formulier vermeld staan vraagt Massagepraktijk Serenity mij opnieuw om toestemming.
 • Gegevens worden bewaard zolang dat Massagepraktijk Serenity ze nodig heeft voor haar dienstverlening en hierna worden ze verwijderd.
 • De toestemming kan op elk moment ingetrokken worden.

 

Ik geef toestemming voor de verwerking van de volgende gegevens:

 • Mijn persoonlijke gegevens, waaronder mijn e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en eventueel mijn geboortedatum
 • Gegevens met betrekking tot mijn gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot mijn fysieke gesteldheid
 • Gegevens met betrekking tot medicijngebruik en eventuele medische hulpverlening
 • Eventuele voor en na foto's (bij behandelingen)

 

Massagepraktijk Serenity verwerkt deze gegevens omdat:

op basis van de gegevens vermeld in dit formulier, Massagepraktijk Serenity de optimale service kan leveren. Deze gegevens zijn nodig om een goed en passend advies te kunnen geven, de juiste behandelingen uit te kunnen voeren en de kwaliteit op de lange termijn te kunnen waarborgen. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om het gewenste resultaat te garanderen.